Muž, žena a Impulz

Nejsdílenější na mém Facebooku. Pokusil jsem se stručněji shrnout a popsat jednotlivé fáze tak jak přichází, pokud přijmeme že žena může přinášet muži jisté vyšší vhledy a impulzy (byť se to děje často nevědomě).

Jaké jsem „záseky“ to přináší tak jak se nám dějou a jaký je proces pokud probíhá zcela ideálně.

Co je závěrem – ženy zvědomovat si a správně pojmenovávat, muži – nebrat tyhle šťouchy jako kritiku nebo nespokojenost ženy (myslím že ona funguje takhle zcela přirozeně). Zkoumejme to.

Impulzy od ženy můžou mít pro muže velký přínos.

Tohle „schéma“ mi dalo zabrat – vzniklo na jeden konkrétní podnět od muže: „Moje žena se věnuje osobnímu a duchovnímu rozvoji a začala mi dávat najevo jak já jsem zaseklý a málo duchovní, podsouvá mi video kurzy a knihy a mě to sakra není příjemné.“

To co se děje také velmi často že ženy kterým se otevře (z jejich pohledu) nedozírná šíře poznání mají pocit že musí muže někam dostrkat, v tomhle případě platí to zvědomování – nemáme stejnou cestu – můžu být nějak svému muži svým životem inspirací? Rozhodně ale bez tlaku!